Geachte kinderen, ouders/ verzorgers,

Wij zijn heel erg blij dat we dit jaar weer een kindervakantieweek kunnen organiseren.
Echter zijn we door de regelgevingen wel genoodzaakt om bepaalde dingen anders te doen dan jullie van ons gewend zijn.

Brengen van de kinderen:

Wij willen jullie vragen om de kinderen bij aanvang van de dagen bij de “kiss and ride zone” af te zetten.

Wij hebben twee zones (zie hieronder her kaartje):

● Auto               —>   Kampstraat via eetcafé de Prairie inrijden, kinderen afzetten bij de tennisbaan en wegrijden via de busstraat.
● Te voet/fiets —>   Via het fietspad bij speelveldje Kunnekoel, kinderen afzetten ter hoogte van de beugelbaan en veld verlaten via grasveld langs de schutterij.
De kiss and ride zones worden duidelijk aangegeven en zullen bemand zijn met leiding zodat kinderen niet verloren rondlopen.

Ook willen we vragen of de oudere kinderen (groep 6,7,8) zo veel mogelijk zelfstandig naar het KVW-veldje willen komen om het aantal ouders te beperken.

Wij begrijpen dat het voor kinderen van groep 1, 2 (3) misschien wat spannend zal zijn. Indien nodig willen wij hier een uitzondering voor maken. Om de spanning er wat af te halen gaan we dit jaar de groepjes met desbetreffende leiding vooraf aan de week communiceren.

Halen:

Voor het ophalen hebben we voor elke groep een vaste plek waar de kinderen opgehaald kunnen worden:

Groep 1,2:           KVW-veldje bij de tennisbaan
● Groep 3,4,5:       Speelveldje Kunnekoel
● Groep 6,7,8:       Zoveel mogelijk zelfstandig naar huis en anders speelveldje Kunnekoel

De leiding blijft verantwoordelijk voor de groepjes totdat alle kinderen zijn opgehaald. Zodra de gezinnen compleet zijn graag zo snel mogelijk de locatie verlaten.

Bij zowel het brengen en halen willen wij vragen om strikt de geldende regels in acht te nemen en te hanteren.

De opening van de KVW week:

Op maandagmorgen beginnen we uiteraard weer met een spectaculaire opening. Deze zal echter alleen voor kinderen zijn en niet voor ouders en andere belangstellende.

Via Facebook is de opening wel live te volgen!

Kampvuuravond:

Na lang wikken en wegen hebben wij besloten om GEEN kampvuuravond te organiseren.

Aansluitend aan het programma zullen we samen met de kinderen het kampvuurverhaal opvoeren. Helaas zal het publiek zal uitsluitend bestaan uit kinderen en leiding. Net zoals bij de opening is dit wel live te volgen via Facebook.

LET OP!

Het programma duurt voor alle groepen op vrijdagmiddag tot 15:30 uur.
Kinderen kunnen daarna opgehaald worden op de desbetreffende locaties zoals boven vermeld.

Route KVW